Blog

I Kongres Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie

Ultrasonografia w Ginekologii i PołożnictwiePoznań, 1-2 kwietnia 2005 r.Szanowni Państwo,

Szybki rozwój ultrasonografii i możliwości wykorzystania tej techniki do badań powodują coraz szersze zainteresowanie środowiska medycznego.To zainteresowanie skłoniło nas do organizacji I-go Kongresu „Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie”, który odbędzie się w Poznaniu, w dniach 1 – 2 kwietnia 2007. W imieniu swoim i Komitetu Organizacyjnego chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa. Zaproszeni  specjaliści przedstawią zagadnienia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej 2D i 3D w ginekologii i położnictwie.

Komitet naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński

prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz

Członkowie

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Banaczek

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

prof. dr hab. n. med. Antoni Basta

prof. dr hab. N. med. Romuald Biczysko

dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz

prof. Marek Budner

prof. dr hab. n. med. Adam Cekański

dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski

dr hab. n. med. Bogusław Dębniak

prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews

dr hab. n. med. Mariusz Dubiel

prof. dr hab. n. med. Janusz Emerich

dr hab. n. med. Zbigniew Friebe

prof. dr hab. n. med. Jerzy Gerber

prof. dr hab. n. med. Marek Grabiec

prof. Saemundur Gudmundsson

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik

prof. Torvid Kiserud

dr hab. n. med. Marek Klimek

prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek

prof. dr hab. n. med. Czesław Kłyszejko

prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

prof. Alfred Kratochwil

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska

prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

dr hab. n. med. Bronisław Łabiak

prof. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz

prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski

prof. Kypros H. Nicolaides

prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala

prof. dr hab. n. med. Antoni Palatyński

prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński

dr n. med. Marek Pietryga

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pisarski

prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska

dr hab. n. med. Mariola Ropacka

prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki

prof. dr hab. n. med. Izabela Rzepka-Górska

prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

prof. dr hab. n. med. Marian Semczuk

prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak

prof. Povilas Sladkevicius

dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski

dr hab. n. med. Tomasz Soszka

prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński

dr n. med. Marek Stefanowicz

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz

prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz

dr n. med. Marek Szymański

prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański

prof. dr hab. n. med. Jan Urban

prof. dr hab. n. med. Alina Warenik-Szymankiewicz

prof. dr hab. n. med. Edmund Waszyński

dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

dr n. med. Andrzej Witczak

prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń

prof. dr hab. n. med Jerzy Zalewski

dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

Sekretarz: dr n. med. Marek Pietryga

Członkowie

dr n. med. Arkadiusz Banach

dr n. med. Ewa Biegańska

dr n. med. Dariusz Borowski

dr hab. n. med. Mariusz Dubiel

dr n. med. Beata Kroczek- Grządzielska

dr n. med. Piotr Kromer

dr n. med. Małgorzata Korytowska

dr n. med. Wioletta Meissner

dr n. med. Sławomir Meller

dr n. med. Jan Miedzianowski

dr n. med. Hanna Mitkowska-Woźniak

dr n. med. Romuald Niecewicz

dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz

dr n. med. Aleksandra Persona-Śliwińska

dr n. med. Tomasz Piekarski

dr hab. n. med. Mariola Ropacka

dr n. med. Robert Spaczyński

dr n. med. Aleksandra Szcześniak-Chmielecka

dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

lek. med. Agnieszka Zawiejska

STN Maciej Brązert

STN Andrzej Bręborowicz

STN Agata Jankowiak

 

Fetal Medicine Foundation NT course – prof. K. H. Nicolaides

Poznań 31.03.2005

Badanie ultrasonograficzne między 11-14. tygodniem ciąży oraz diagnostyka aberracji chromosomalnych

i wad wrodzonych w ciąży pojedynczej i wielopłodowej

Program

10.00 Otwarcie kursu – prof. J. Brązert, prof. K. Szaflik

10.15 Wykład prof. K. H. Nicolaidesa

11.30-12.00 Coffe break

12.00-14.00 Wykład prof. K. H. Nicolaidesa + prezentacja „live”

14.00-15.00 Lunch + prezentacja „live”

15.00-17.00 Wykład

17.00- 17.30 Dyskusja, zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów

PROGRAM
SESJE PLENARNE

program do pobrania (plik PDF)

Piątek, 1 kwietnia 2005

9.00 – 9.10 OTWARCIE KONGRESU

J.Brązert, M.Spaczyński, G.H.Bręborowicz, K.Szaflik

SESJA I – Sala nr 20

9.10 – 10.30 Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie. Standardy badania USG

Prowadzący: J. Woytoń, M. Szamatowicz, R. Biczysko9.10-9.30 Ultrasonografia w ginekologii onkologicznej

M. Spaczyński

9.30-9.50 Miejsce ultrasonografii w diagnostyce prenatalnej

G. H. Bręborowicz

9.50 -10.10 Markery ultrasonograficzne wad rozwojowych we wczesnej ciąży

J. Brązert

10.10-10.30 Standardy badania ultrasonograficznego w położnictwie i ginekologii

K. Szaflik

10.30.-11.00 A.Kratochwil – prezentacje „live” / Coffe break

SESJA II – Sala nr 20

11.00 – 12.45 Ultrasonografia trójwymiarowa w ginekologii i położnictwie

Prowadzący: J. Suzin, M. Zimmer, T. Niemiec

11.00-11.20 Diagnostyka ultrasonograficzna 3/4D w I trymestrze ciąży

J. Brązert

11.20-11.45 Diagnostyka ultrasonograficzna 3/4D w II i III trymestrze ciąży

M. Pietryga

11.45-12.15 Diagnostyka ultrasonograficzna 3D w niepłodności i raku jajnika

R. Spaczyński

12.15-12.45 Utrasonografia trójwymiarowa w rozrostach endometrium i możliwości obrazowania przerzutów nowotworowych

A. Czekierdowski

12.45-13.45 MEDISON – prezentacje „live” / Lunch

SESJA III – Sala nr 20

13.45 – 17.45 News in obstetrics and gynecology

chairmen: K. H. Nicolaides, S. Gudmundsson, J. Kotarski, M. Dubiel

13.45-14.15 Preterm delivery

K. H. Nicolaides (UK)

14.15-14.45 Fetal Therapy

K. H. Nicolaides (UK)

14.45-15.15 Diagnostic use of ductus venosus Doppler examination

T. Kiserud (Norway)

15.15-15.45 ALOKA -prezentacje „live” / Coffe break

15.45-16.15 Cardiac output and distribution in normal and growth-restricted fetuses

T. Kiserud (Norway)

16.15-16.45 Overview on 3D/4D application in Gynecology

A. Kratochwil (Austria)

16.45-17.15 Changes of blood distribution in fetal hypoksia

S. Gudmundsson (Sweden)

17.15-17.45 Doppler examination in gynecology

P. Sladkevicius (Sweden)

19.30 Dinner in a Theatre

Sobota, 2 kwietnia 2005

SESJA IV – Sala nr 20

9.00 – 10.45 Kontrowersje w ginekologii

Prowadzący: T. Pertyński, A. Basta, A. Olejek

9.00-9.30 Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu piersiowego

M. Budner (Niemcy)

9.30-10.00 Diagnostyka ultrasonograficzna nowotworów jajnika

K. Sodowski

10.00-10.30 Diagnostyka ultrasonograficzna nowotworów macicy

W. Sawicki

10.30-10.45 Zastosowanie transrektalnej ultrasonografii trójwymiarowej w położnictwie i ginekologii

M. Wielgoś

10.45-11.15 GE – prezentacja „live” / Coffe break

SESJA V – Sala nr 20

11.15 – 14.50 Rozpoznawanie wad rozwojowych i terapia płodu – kontrowersje

Prowadzący: R. Dębski, K. Szaflik

11.15-11.35 Czy badanie ultrasonograficzne jest szkodliwe?

R. Dębski

11.35-11.55 Diagnostyka ultrasonograficzna wad CUN

M. Dubiel

12.55-12.15 Diagnostyka ultrasonograficzna wad układu pokarmowego

M. Ropacka

12.15-12.35 Możliwości terapii wad CUN i układu pokarmowego

K. Szaflik

12.35-13.05 ALOKA – prezentacja „live”/ Coffe break

13.05-13.25 Prenatalne badanie ultrasonograficzne serca płodu

J. Dangel

13.25-13.45 Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych układu kostnego

P. Sieroszewski

13.45- 14.05 Diagnostyka ultrasonograficzna wad układu moczowego

D. Borowski

14.05-14.25 Możliwości leczenia prenatalnego wad układu moczowego

K. Szaflik

14.25- 14.35 Ultrasonografia trójwymiarowa w diagnostyce aberracji chromosomalnych

P. Węgrzyn

14.35-14.50 Zastosowanie rezonansu magnetycznego w ciąży

A. Ceran

14.50 Zakończenie kongresu

Kontakt

Biuro Medisfera
E-mail: biuro@szkoleniausg.pl
Tel: 515 76 36 84

Godziny pracy

Biuro Medisfera
8.30 – 15.00

© Copyright – usgptgip 2019 | Powered by: Design-it Creative Group | Codebees