Instrukcja dotycząca przesyłania obrazów USG piersi do Certyfikatu diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego

Instrukcja dotycząca przesyłania obrazów USG piersi
do Certyfikatu diagnostyki ultrasonograficznej
gruczołu piersiowego

W ramach procedury uzyskiwania Certyfikatu diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii oraz Sekcji Senologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników należy przesłać do weryfikacji 20 poprawnie wykonanych obrazów USG piersi 20 różnych pacjentek (obrazujących minimum 10 różnych zmian ogniskowych, w tym minimum 2 zmiany lite). Zdjęcia powinny być wykonane zgodnie z zasadami dokumentowania badań USG piersi, przedstawionymi na szkoleniach.

Zdjęcia powinny zostać przesłane w liczbie dokładnie 20. W przypadku nadesłania ich mniejszej lub większej liczby logbook nie zostanie oceniony.

Ocenie podlegać będzie:

1)     właściwe ogniskowanie zmiany na obrazie

2)     odpowiednie wymiarowanie zmiany i jej położenia (piktogram lub godzina wg tarczy zegarowej)

3)     optymalizacja parametrów obrazu (odpowiednie wzmocnienie).

W przypadku konieczności dosłania/ wymiany zdjęć (po ich ocenie) całkowity czas uzupełniania/ korygowania logbooka nie może przekroczyć 6 miesięcy. Po tym terminie zgłoszenie logbooka zostaje anulowane i osoba aplikująca jest zobowiązana przesłać kompletny logbook ponownie.

WAŻNE: Przesłane zdjęcia powinny być zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentki.

Zdjęcia wraz z danymi kontaktowymi lekarza wykonującego badanie powinny zostać przesłane na adres: logbook@frog.krakow.pl

W przypadku zakończonej pozytywnie weryfikacji badań uczestnik kursu otrzyma informację zwrotną o spełnieniu wymagań do uzyskania Certyfikatu.

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zakończona zostaje możliwość oceny zdjęć zalogowanych na stronie http://crm.healthiq.pl. Zdjęcia zamieszczone do 31 grudnia 2019 r. włącznie będą oceniane według tzw. starych kryteriów.

Osoby, które do 31 grudnia 2019 r. włącznie nie uzupełnią skutecznie (czyli tak, że otrzymają ich zaliczenie) swoich logbooków na tej stronie, będą zobligowane do złożenia swoich skanów według zasad aktualnie obowiązujących.

Kontakt

Biuro Medisfera
E-mail: biuro@szkoleniausg.pl
Tel: 515 76 36 84

Godziny pracy

Biuro Medisfera
8.30 – 15.00

© Copyright – usgptgip 2019 | Powered by: Design-it Creative Group | Codebees