Jak uzyskać Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego
Sekcji Ultrasonografii oraz Sekcji Senologicznej
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników?

Każdy z lekarzy ubiegających się o Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii oraz Sekcji Senologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników powinien spełnić łącznie poniższe cztery warunki:

  1. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – warsztatach praktycznych – kursie podstawowym
  2. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – warsztatach praktycznych – kursie zaawansowanym
  3. Przystąpić do egzaminów teoretycznego oraz praktycznego – i je zdać (egzaminy są organizowane w trakcie kursów USG piersi)
  4. Przesłać 20 obrazów USG piersi jako tzw. „logbook” – zgodnie z poniższą instrukcją:

W przypadku zakończonej pozytywnie weryfikacji badań uczestnik kursu otrzyma informację zwrotną o spełnieniu wymagań do uzyskania Certyfikatu.

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zakończona zostaje możliwość oceny zdjęć zalogowanych na stronie http://crm.healthiq.pl. Zdjęcia zamieszczone do 31 grudnia 2019 r. włącznie będą oceniane wg tzw. starych kryteriów.

Osoby, które do 31 grudnia 2019 r. nie uzupełnią skutecznie (czyli tak, że otrzymają ich zaliczenie) swoich logbooków na tej stronie, będą zobligowane do złożenia swoich skanów według zasad aktualnie obowiązujących.

Kontakt

Biuro Medisfera
E-mail: biuro@szkoleniausg.pl
Tel: 515 76 36 84

Godziny pracy

Biuro Medisfera
8.30 – 15.00

© Copyright – usgptgip 2019 | Powered by: Design-it Creative Group | Codebees