Blog

Materiały i zakres egzaminu do certyfikatu oceny serca płodu Sekcji USG PTGiP

W celu przystąpienia do egzamiu należy spełnić warunki podane w ” Rodzajach i zasadach uzyskania Certyfikatów Sekcji USG PTG” oraz dokonać zgłoszenia na określony termin egzaminu zgodnie z procedurą (podane w zakładce „Terminy egzaminów”). Badanie w czasie trwania egzaminu praktycznego obejmuje prawidłowe wykonanie badania i obrazowanie struktur płodu zgodnie z wytycznymi rekomendacji Sekcji Ultrasonografii PTG (patrz tutaj).

W zakres egzaminu wchodzą następujące badania:

  • przepływu w przewodzie żylnym, zastawce trójdzielnej i tętnicach macicznych
  • przepływy w tętnicy i żyle pępowinowej
  • tętnica środkowa mózgu
  • przepływy przez zastawkę trójdzielną i dwudzielną
  • przepływ przez przewód tętniczy i aortę

W zakresie obrazowania:

  • serce ( 4 jamy, 3 naczynia wyjście aorty z lewej komory, wyjście pnia płucnego z prawej komory)
  • łuk aorty,
  • łuk pnia płucnego

Kontakt

Biuro Medisfera
E-mail: biuro@szkoleniausg.pl
Tel: 515 76 36 84

Godziny pracy

Biuro Medisfera
8.30 – 15.00

© Copyright – usgptgip 2019 | Powered by: Design-it Creative Group | Codebees